twitterSetelah kemarin saya sempat share tentang tata cara solat tasbih,nah sekarang tentang solat duha. Solat duha ini dailakukan ketika matahari sudah terbit,kira-kira mulai pukul 07-00 wib sampai 11.00 wib. banyak sekali hadist yang menyerukan tentang keutamaan solat duha salah satunya hadist yang diriwayatkan oleh imam tobronni dari abi hurairah R.A.

sebetulnya di surga ada sebuah lubang yang disebut dengan lubang duha dimana pada hari kiamat ada yang memanggil kita yang bunyinya : barang siapa yang suka melaksanakan solat duha  maka masuklah ke kamu sekalin kedalam lubang surga dengan rahmat Allah. Dan Nabi Muhammad SAW suka melaksanakan solat duha sebanyak empat rokaat.

Dan inilah tatacara solat duha :

·         Niat >> Ushali sonatadduha rok’ataini lillahhita’alaa.
·         Membaca surat al-fatihah
Pada rokaat pertama setelah membaca surat al-fatihah lalu membaca surat assamsy.
Pada rokaat kedua setelah membaca surat al-fatihah lalu membaca surat adduha atau al-ikhlas.
·         Dan selanjutanya dilakukan sama esperti kita solat fardu.
Setelah salam kita membaca “yafatthu”,”yaa rojjaaqu”,”yaa wahhaabu”,sebanyak 40 kali,”yaa basitu” 25 kali.

Lalu membaca do’a :
Allahuma duhaa a duhaa uka walbahaa  a bahaa uka waljamaala jamaaluka walkuwwata kuwwatuka walkudrota kudrotuka walismata ismatuka allahuma inngkana rijqii fiissama’I faangjilhuu waingkana fil ardi faahkrijhu waingkana mu’sirong fayasirhu waingkana haroomaan fatohirhu waingkaana ba’daan faqoribhu bihaqqi duhaika wabhaaika wajmaalika waquwwatika aatini maataita I’baaadakassolihin. Allahuma bika usshawilu wabika uhawilu wabika uqaatilu robbigfirlii warhamnii watub a’alyya innakattawaburohim.
Semoga bermanfaat . . .


                                                                                                                        Wallohu a’lam

1 komentar:

  1. kawan, jangan lupa ya memasang RSS Feed BAAK dan RSS Feed Studentsite ya. Cara teknisnya bisa dilihat di http://hanum.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/30949/RSS+Feed+BAAK.pdf & http://hanum.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/30947/RSS+Feed+Studentsite+Pada+Blogspot.pdf

Posting Komentar